Ontwikkelbudget voor financieel professionals: wat levert het werkgevers op?

01-04-2021

Ontwikkelbudget

Lees hier onze vorige blog over Future Skills voor financieel professionals.

Een ontwikkelbudget, voorheen opleidingsbudget, geeft financieel professionals de mogelijkheid om zich te (blijven) ontwikkelen. Zowel op professioneel als persoonlijk vlak. In recent onderzoek van Opleiding.nl geeft 40% van de medewerkers aan dat zij door de coronalockdown beseffen hoe belangrijk het is om te blijven leren. Maakt uw organisatie gebruik van de Tozo-regeling? Dan heeft u ook een zorgplicht als het gaat om de ontwikkeling van uw medewerkers. Een ontwikkelbudget helpt daarbij. Maar wat levert het aanbieden van een opleidings- of ontwikkelbudget uw organisatie op? En: hoe maakt u het ontwikkelbudget onderdeel van een ‘lerende organisatie’?

Gemiddeld ontwikkelbudget per jaar
€ 990 is het gemiddelde ontwikkelbudget per medewerker per jaar in de sector zakelijke dienstverlening. Dit blijkt uit onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over 2019. Het gemiddelde ontwikkelbudget over alle sectoren is € 450 per medewerker per jaar. Vergeleken met andere sectoren heeft de zakelijke dienstverlening het hoogste budget voor opleiding, training en ontwikkeling. Voor financieel professionals is dat goed nieuws. Zij hebben een ruim budget om te besteden aan hun ontwikkeling. En daar wordt iedereen beter van!

Waarom een ontwikkelbudget?
Een ontwikkelbudget kunnen medewerkers gebruiken voor inhoudelijke trainingen, cursussen en opleidingen, om beter te worden in hun vak. Of voor verplichte opleidingen, zoals de Wft en Permanent Actueel voor financieel professionals. Ook kan het budget worden ingezet voor persoonlijke ontwikkeling. Bijvoorbeeld voor trainingen in timemanagement, communiceren of leidinggeven. Investeren in ontwikkeling biedt voordelen voor zowel medewerkers als werkgevers. In de alinea ‘Voordelen van duurzame inzetbaarheid’ gaan we daar verder op in.

Bij Lindenhaeghe staan we voor complete ontwikkeling. Dat betekent dat we ons niet alleen richten op de ontwikkeling van vakkennis maar ook op persoonlijke ontwikkeling, verbreding en verdieping. Het een versterkt het ander: zo kan een training timemanagement een medewerker helpen om werk, privé én opleiding te combineren.

Een ontwikkelbudget maakt veel mogelijk. 73% van de werkgevers geeft ‘het bieden van eigen regie rond loopbaan en persoonlijke ontwikkeling’ als reden voor het invoeren van een ontwikkelbudget, blijkt uit onderzoek van werkgeversvereniging AWVN uit 2019. Dat betekent dat de medewerker zoveel mogelijk zelf bepaalt welke opleidingen hij of zij doet. Daarmee krijgen medewerkers de vrijheid om hun ontwikkelbudget te besteden, al dan niet in samenspraak met de leidinggevende. De continue ontwikkeling van de medewerker, op zowel professioneel als persoonlijk niveau, wordt ook wel duurzame inzetbaarheid genoemd.

Wat is duurzame inzetbaarheid?
Duurzaam inzetbaar betekent inzetbaar op de lange termijn. Organisaties moeten snel kunnen inspringen op veranderingen en hebben behoefte aan flexibel inzetbare medewerkers. Medewerkers die verder kunnen en durven te kijken dan hun afgesproken takenpakket. Hoewel de medewerker in de basis verantwoordelijk is voor de eigen inzetbaarheid, heeft een organisatie zeker verantwoordelijkheden in dit proces. Het is juist de samenwerking tussen werkgever en werknemer die duurzame inzetbaarheid mogelijk maakt.

Voordelen van duurzame inzetbaarheid
Uit het Nationaal Onderzoek Duurzame Inzetbaarheid 2019, waar ruim 1.500 werkgevers aan deelnamen, blijkt dat slechts 57% van de ondervraagden vindt dat de organisatie voldoende opleidingsmogelijkheden biedt. Een schamele 18% geeft aan dat medewerkers regelmatig een opleiding volgen, zich oriënteren op loopbaanmogelijkheden en doorstromen naar andere functies in de organisatie. Dat kan, nee móet, beter.
Want investeren in en stimuleren van ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid levert gezonde en gelukkige medewerkers op. Dit heeft zowel voordelen voor de medewerker, als voor u als werkgever.

Voordelen voor medewerkers:

  • Meer werkplezier
  • Minder vaak ziek
  • Meer betrokkenheid


Voordelen voor werkgevers:

  • Minder ziekteverzuim
  • Minder verloop
  • Hogere productiviteit


Investeren in ontwikkeling loont
Investeren in de ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van medewerkers loont. Ga maar na: een enkele verzuimdag kost een werkgever al gauw tussen de € 250 en € 400 per persoon. En dan zijn er nog de verloopcijfers. Het kost veel meer om nieuwe medewerkers te werven, dan huidige medewerkers te behouden. Door te investeren in opleiding en persoonlijke ontwikkeling houdt u uw medewerkers betrokken. En zo voorkomt u dat waardevolle kennis de organisatie verlaat.

Omdenken

Leidinggevende sleutel in ontwikkeling
Hoe stimuleert u medewerkers om hun ontwikkelbudget in te zetten? De leidinggevende heeft een belangrijke sleutel in handen om continue ontwikkeling van medewerkers te verankeren in de organisatie, volgens onderzoek van Opleiding.nl.

Geef als HR-manager de leidinggevende voldoende ruimte om samen met medewerkers een leven lang leren in te vullen. Bijvoorbeeld door afspraken te maken met een opleidingsinstituut, een leerportaal aan te bieden of een checklist met ontwikkeldoelen op te stellen. Stimuleer leidinggevenden ook om ontwikkelgesprekken op te nemen in hun gesprekkencyclus met medewerkers. Zo ondersteun je als HR-afdeling de organisatie in ontwikkeling. Bij Lindenhaeghe werken we ook met deze aanpak, met succes. We helpen onze klanten daarom niet alleen met opleidingen maar ook met het invullen van ‘een leven lang leren’.

Verdubbeling in duurzame inzetbaarheid
Steeds meer werkgevers zien het belang van een ontwikkelbudget. Zo verdubbelde in 5 jaar tijd het aantal medewerkers met een budget voor duurzame inzetbaarheid. Een trend die wij uiteraard toejuichen. We hopen dat in de toekomst een ontwikkelbudget standaard wordt voor elke medewerker. Zodat iedereen aan de slag kan met complete en duurzame ontwikkeling. Samen gaan we voor een leven lang ontwikkelen met een glimlach!

Wij helpen u graag
Heeft u vragen of bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor een Incompany- of Maatwerktraining? Neem dan contact op via 030 – 693 23 48 (8.00 uur - 17.00 uur) of stuur een e-mail naar maatwerk@lindenhaeghe.nl.

Kijk voor meer informatie op www.lindenhaeghe.nl/maatwerk.

Lees hier onze volgende blog over de Lerende organisatie.