PE punten en PA punten

PE en PA. Omdat de termen zo op elkaar lijken, worden ze regelmatig door elkaar gebruikt. Maar inhoudelijk zijn er grote verschillen.

Contact Lindenhaeghe
Toelichting

Permanente Educatie en Permanent Actueel

PE en PA. Omdat de termen zo op elkaar lijken, worden ze regelmatig door elkaar gebruikt. Maar inhoudelijk zijn er grote verschillen. Hieronder gaan we op beide afkortingen in en leggen we het verschil uit, in het licht van de Wet financieel toezicht (de Wft). Zo ben jij nooit meer in verwarring.

Permanente Educatie: gekoppeld aan (Wft) PE periode

PE staat (in het geval van Wft PE) voor Permanente Educatie. Permanente Educatie is erop gericht de basiskennis van de financieel professional binnen zijn vakgebied te onderhouden en periodiek te toetsen. Haalt de Wft-gediplomeerde het PE-examen, dan kan hij of zij hiermee aantonen op de hoogte te zijn van de wettelijke vastgelegde kenniseisen binnen zijn of haar vakgebied. Dit is belangrijk voor de geldigheid van de Wft beroepskwalificatie (welke je nodig hebt om te mogen adviseren). Lees meer over de PE Termijn en PE 2022-2025.

Permanent Actueel

Naast PE hebben financieel professionals te maken met PA. PA staat voor Permanent Actueel. Sinds 1 januari 2014 zijn financieel professionals verplicht om Permanent Actueel te zijn als ze klantcontact hebben. Dat wil zeggen: zij moeten permanent op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Het moet daarnaast aantoonbaar zijn dat je permanent actueel bent. Dat kan bijvoorbeeld met een PA-abonnement.

Kortom: PE + PA

Kortom, PE en PA zijn verschillende begrippen, maar ze gaan hand in hand. De financieel professional moet aan beide voldoen. PE rond je af met een examen, PA is eigen verantwoordelijkheid. Je bent dus niet automatisch permanent actueel als je het PE examen met goed gevolg hebt afgelegd.

PA abonnementen

Naast de bekende PE opleidingen en -examens biedt Lindenhaeghe ook PA abonnementen. Met ons Permanent actueel-abonnement ben je altijd aantoonbaar permanent actueel.

Let op!
Er zijn ook bovenwettelijke PE-programma's. Deze vallen niet onder de Wft.