Schuldhulpverlener (SHV) alle examens

Welk(e) examen(s) boek jij?
Header bovenwettelijk
Algemeen

Wat doet de Schuldhulpverlening?

In Nederland heeft 1 op de 5 huishoudens problematische schulden of loopt het risico om deze te krijgen. Iedere dag wordt consumeren via reclame-uitingen aangeprezen, het consumptief krediet heeft de consument in een kwetsbare positie doen belanden en de wet- en regelgeving in het sociale domein is voor de meeste burgers ingewikkeld, onduidelijk en onoverzichtelijk.

Mensen met financiële zorgen hebben vaak niet de kracht en het vermogen zelfstandig uit de problemen te komen en belanden in een vicieuze cirkel. Veel instanties proberen te helpen, van de gemeentelijke kredietbank tot welzijnswerk. Als de gemeente niet kan helpen, zijn veel mensen uiteindelijk aangewezen op een bewindvoerder. Het is belangrijk de vicieuze cirkel te doorbreken; de schuldhulpverlening speelt hierin een belangrijke rol.

Beroepskwalificaties
Wil jij een rol vervullen binnen de schuldhulpverlening? Lindenhaeghe biedt opleidingen aan voor de volgende beroepskwalificaties: budgetcoach, schuldhulpverlener of bewindvoerder.

Basis Financiële Zorgverlening
Welke beroepskwalificatie je ook ambieert, je begint met een theoretische basis die betrekking heeft op iedere functie binnen de schuldhulpverlening. In de Basis Financiële Zorgverlening komt de kaderzetting en het primaire processchema schuldhulpverlening aan bod. Het uitgangspunt is het stabiliseren van de financiële situatie; zonder stabilisatie geen effectieve schuldenoplossing.

Budgetcoach
De budgetcoach lost budgettaire problemen op, inventariseert inkomsten en uitgaven en ontwikkelt samen met de klant een duurzaam financieel huishouden. In dit proces wordt gestuurd op zelfredzaamheid. In de meeste gevallen is hiervoor een gedragsverandering nodig bij de cliënt. De beschikbare mogelijkheden hiertoe zijn: ondersteuning, coaching en communicatie.

Schuldhulpverlener
Als de schulden zo zijn opgelopen dat ze problematisch hoog zijn, zijn er vaak nog maar twee uitwegen: gebruikmaken van minnelijke schuldhulpverlening (MSNP) of de wettelijke regeling voor schuldsanering (WSNP).
De schuldhulpverlener registreert de hulpvraag en begeleidt de schuldenaar gedurende het gehele traject. Daartoe inventariseert en analyseert een schuldhulpverlener de situatie, neemt al dan niet tijdelijk het financieel beheer over, lost de schuldensituatie op en voorkomt recidive.

Bewindvoerder
Beschermingsbewind betreft het financieel beheer van de cliënt dat onder toezicht van de rechtbank door een beschermingsbewindvoerder wordt overgenomen. Bewind wordt uitgesproken door de rechter. De rechtbank maakt de bewindvoerder dus eindverantwoordelijk en aansprakelijk voor een goed verloop van het financieel beheer.