Wft geldigheid

Is jouw Wft-diploma nog geldig?

Contact Lindenhaeghe
Wft geldigheid

Is jouw Wft diploma nog geldig?

Om jouw Wft-beroepskwalificaties geldig te houden en om je adviesbevoegdheid niet te verliezen is het belangrijk dat jij op het juiste momenten, binnen de PE-termijn, het juiste PE-examen met goed resultaat aflegt. Je doet voor het eerst PE-examen in de periode na het behalen van je Wft-diploma.

De huidige PE-periode loopt van 1-4-2022 tot 1-4-2025 en de volgende is van 1-4-2025 tot 1-4-2028 (cycli van 3 jaar).

Wft geldigheid (voorbeeld)

  • Jan heeft Wft Basis en Wft Vermogen in december 2020 behaald. Jan moet voor het eerst PE-examen doen in de periode 1-4-2022 en 1-4-2025. Hij doet examen PE Vermogen
  • Piet haalt Wft Basis en Wft Inkomen in mei 2022. Piet moet voor het eerst PE-examen doen in de periode 1-4-2025 en 1-4-2028. Piet doet examen PE Inkomen


Let op!
Examen doe je altijd in de topmodule. Jan en Piet doen dus respectievelijk PE-examen Vermogen en Inkomen. Tenzij Jan na 1-4-2022 het diploma Wft Hypothecair krediet haalt. Dit is een hoger diploma dan Wft Vermogen. Jan moet dan voor het eerst PE-examen doen in de periode 1-4-2025 tot 1-4-2028. Hij doet dan PE examen Hypothecair krediet.
Piet zijn zijn PE-examen niet op deze manier 'opschuiven'. Want Inkomen is het hoogste diploma binnen dit Wft-vakgebied.

Ingewikkeld? Valt mee. Met het Wft PE-stappenplan zie je direct wat je wanneer moet boeken. En met welke uitzonderingen jij rekening moet houden.

Download het volledige Wft PE-stappenplan

Bijzonder Examen
Heb jij in de vorige periode een PE gemist? Dan kun je je adviesbevoegdheid op verschillende manieren herstellen. Bijvoorbeeld met het Bijzonder PE Examen. Meer daarover lees je hier.

Wft tips

Welke PE moet jij wanneer doen?

PE-toetsing gaat in cycli. De huidige PE Wft periode loopt van 1-4-2022 tot 1-4-2025. Dat betekent dat je voor 1-4-2025 jouw PE-examens gehaald moet hebben. Toetsing gaat op ‘topmodule’. Dat wil zeggen: een hogere module geeft vrijstelling voor een lagere. Dit geldt alleen voor de permanente educatie (PE).

Voor initiële (Wft-)diploma’s geldt deze vrijstellingsregel niet.


Welke PE moet ik doen? (Stappenplan)
Item stip op horizon
Wft geldigheid

Wft diploma's checken? Goed idee!

De leidinggevende moet zorgen dat hij niet alleen zijn eigen diploma’s op orde heeft, maar ook die van het personeel. Het is dus altijd goed om periodiek te controleren of het wel goed zit met de diploma’s, want de regel is strak: de AFM controleert regelmatig.

Waar moet je op letten bij het controleren van diploma’s?
Ga na op welke gebieden jij adviseert. Heb je de fysieke diploma’s (Wft) en bijbehorende certificaten (PE) voor die beroepskwalificatie in handen dan zit je goed. Heb je ze niet? Zorg dat je een kopie krijgt (neemt contact op met je opleider/exameninsituut, er zijn kosten aan verbonden).

Mis je diploma's (Wft of PE) omdat je ze niet (tijdig) behaald hebt?
Neem contact op met jouw opleider/exameninstituut om de te kijken hoe je dit zo snel mogelijk recht kunt zetten.

Vergunning intrekken?
Besluit jij je vergunning voor bepaalde adviesonderdelen in te trekken? Het intrekken van de vergunning gaat niet automatisch; je moet dit doen in het Digitaal loket van de AFM.